صادرات کالا در اصطلاح لغوی به معناي انتقال كالا و یا ارسال کالا از جايي به جاي ديگر می باشد، اما در پروسه فعالیت های تجاری و بازرگانی منظور از صادرات کالا، خروج كالا از قلمرو گمركي كشورجهت ارسال به سایر کشورها می باشد.

صادر كننده کالا کیست؟

صادر کننده به شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت داده می شود که دارای مجوز صادرات کالا از سازمان های ذیصلاح از جمله اتاق بازرگانی (دارنده کارت بازرگانی فعال) باشد و با توجه به کالایی که در دست دارد ( چه تولید کننده کالا باشد و چه وارد کننده کالا) اقدام به صادرات کالا نماید، گفته می شود.

صادرات کالا از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسيم مي شود

 1. صادرات قطعی
 2. صادرات موقت

صادرات قطعی کالا چیست؟

  منظور از صادرات قطعي ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركي كشور به منظور فروش و يا مصرف در كشورهاي خارجي می باشد. در ‌صادرات قطعي شخص حقیقی و یا حقوقی از پرداخت حقوق گمركي ، سود بازرگاني  ، عوارض و ماليات معاف می گردد.

صادرات موقت کالا چیست؟

  منظور از صادرات موقت ارسال کالا به خارج از کشور جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی می باشد و در صورتیکه کالا به فروش نرسد و تاجر مجبور به برگرداندن کالا به گمرک خانه مبدأ گردد بتواند به سهولت نسبت به مرجوع کردن کالا اقدام نماید و نیاز به انجام پروسه گمرکی جهت واردات کالا نداشته باشد.
در صادرات موقت کالا، صادر کننده کالا متعهد می گردد مبلغی را بعنوان سپرده به گمرک مبدأ واگذار کند و پس از ورود کالا به گمرک مبدا جهت استرداد وجه سپرده اقدامات لازم را انجام دهد.

هزینه های گمرکی جهت صادرات کالا:

هزينه های گمركي صادرات کالا وجوهي می باشند که در خصوص تخليه و بارگيري ، انبارداري ، اخذ مدارکی از قبیل گواهی ترخیصیه و بهداشت و هزینه های THC و هندلینگ کالا مطرح می گردند که از شخص حقیقی و یا حقوقی اخذ می گردد.

مراحل و مدارک جهت صادرات کالا توسط شخص حقیقی و یا حقوقی:

 1. کارت بازرگانی معتبر به نام صادر کننده
 2. تهیه فاکتور فروش (INVOICE)
 3. تهیه لیست عدل بندی (Packing List) در صورتیکه موارد کالا گوناگون باشد
 4. عقد قرارداد حمل و بیمه
 5. اخذ اظهارنامه گمرکی (اظهار کالا به گمرک مبدأ)
 6. اخذ بارنامه
 7. اخذ گواهی مبدا
 8. صادرات کالا طبق اسناد اخذ شده

و با توجه به نوع و شرایط کالا اخذ سایر اسناد الزامی می گردد از جمله:
اخذگواهی بهداشت و قرنطینه (دامی ، نباتی – حسب مورد)
اخذ گواهی استاندارد (در صورتیکه کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد)
اخذ گواهی انرژی اتمی (حسب مورد) که به این مجوزها گواهی های مرسوم نیز گفته می شود.

مشخصات مورد نیاز برای صادرات کالا

 • مشخصات نماینده صادرکننده
 • مشخصات گیرنده کالا در مقصد
 • مشخصات خریدار (در مواردی که غیر از گیرنده باشد)
 • شماره وتاریخ ومشخصات مجوز صدور وسایر گواهیهای ارائه شده حسب مورد
 • کشور مبدا (محل ساخت یا تولید کالا (Country of Origin )
 • کشور مقصد وسیله حمل یا به طور کلی مقصد وسیله حمل
 • کشور مقصد نهائی
 • فاکتور با ارزش واقعی صادراتی کالا به همراه لیست عدل بندی کالا که کد تعرفه و اوزران خالص و ناخالص به صورت دقیق در ان درج شده باشد
 • شرایط معامله و پرداخت و تحویل کالا
 • وسیله حمل , محل بارگیری
 • گمرک محل انجام تشریفات صدور کالا
 • مشخصات محموله (نوع، ابعاد، تعداد بسته ها، وزن خالص و ناخاص کل و علامت و شماره)
 • مشخصات کالا (تعرفه، کالا، تعداد یا مقدار کالا، وزن خالص و ناخالص، ارزش صادراتی کالا)
 • محاسبه و درج هزینه های گمرکی (انبارداری، باربری، اخذ پلمپ)

دسته بندی کالاهای صادراتی

کالاهای صادراتی بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسیم می شوند :

 • کالای مجاز
 • کالای مشروط
 • کالای ممنوع الصدور

کالاهای مجاز

کالایی است که صادرات آن با رعایت ضوابط گمرکی صادرات کالا نیاز به کسب مجوز ندارد . منظور از ضوابط گمرکی ) آن دسته از ترتیباتی است که رعایت آن برای صادرات پاره ای از کالاها قانوناً ضروری است; مانند ضوابط استاندارد ، گواهی بهداشت انسانی ، دامی ، نباتی و غیره.

کالاهای مشروط

کالایی است که صادرات آن با کسب مجوزات گمرکی امکان پذیر می باشد و پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه های ذیربط و ابلاغ آن به گمرک توسط وزارت بازرگانی جهت صادرات کالا اقدامات لازم در خصوص صادرات کالا مجاز اعلام می گردد و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارتخانه یا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردی نخواهد بود.

کالاهای ممنوع الصدور

کالایی است که صادرات آن به موجب شرایط خاص هر کشور ( به موجب خرید کالا یا فروش کالا )  و یا به دلایل قانونی مصوب شده ممنوع اعلام می گردد . به عبارتی دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صادرات برخی  از کالاها را ممنوع نماید.

اطلاعات لازم جهت تنظیم اظهارنامه كالاي صادراتي

 1. مشخصات صادركننده كالا
 2. مشخصات اظهاركننده كالا
 3. مشخصات خريدار
 4. كشور مبدأ
 5. كشور مقصد
 6. شرايط معامله طبق قرارداد
 7. مشخصات وسيله حمل در مبدأ بارگيري
 8. مشخصات كالا از نظر: نوع، تعرفه گمرکی ، وزن ، تعداد يامقدار و ارزش صادراتي طبق مدارک ارائه شده
 9. مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن خالص و وزن ناخالص)
 10. نام گمرك محل تسليم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهارنامه در دفتر گمرك

که تمامی اسناد پس از تكميل اظهارنامه و مدارك ضميمه به قسمت احراز هويت گمرك جهت صادرات کالا تسليم مي گردد.

مراحل انجام صادرات

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیتهاي خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه ریزي، آشنایی با روشهاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است. مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

 1. بازاریابی: اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهاي خارجی و راههاي نفوذ به آن که دستیابی به ا ین شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمی، شرکت در نمایشگاههاي بین المللی، تماس با رایزن هاي بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزي که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهاي رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهاي تبلیغاتی براي معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.
 2. صدور پروفرما (پیش فاکتور): صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوي مشخصات کالا و فروشنده آن است براي خریدار ارسال نماید.
 3. تهیه و تدارك و بسته بندي: صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندي نماید.
 4. تعیین قیمت صادراتی: صادرکننده براي تعیین قیمت کالاهاي صادراتی خود باید به کمیسیون نرخ گذاري مراجعه کند. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرك ایران و بانک مرکزي می باشند.
 5.  کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط: پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از وزارتخانه هاي صنعتی، کشاورزي و یا بازرگانی کسب نماید. ولی در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط براي کالاهاي خاصی مجوزهاي موردي صادر می شود.
 6. اظهار کالا به گمرك: در این مرحله کالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.
 7. عقد قرارداد حمل و بیمه: صادرکننده با یکی از شرکتهاي معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می کند.
 8. دریافت گواهی بازرسی کالا: این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.
 9. صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا: صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالاي خود را صادر و به تایید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.
 10.  ارسال کالا: صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور براساس آن، بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرك بارگیري و به مقصد حمل می کند.

صادرات دریایی بار

خدمات کشتیرانی حمل انواع  کانتینر ؛ کانتینر۲۰ فوت و کانتینر ۴۰ فوت ، کانتینر یخچالی ۲۰ و کانتینر یخچالی ۴۰ فوت ، کانتینر« FR » از کلیه بنادر کشور می باشد.

 استعلام انواع محمولات خود را میتوانید از طریق راه های ارتباطی با ما در میان بگذارید. سرعت و نرخ مناسب و همین طور حمل آسان بار را از ما بخواهید.
شرکت بازرگانی سروش سادات تجارت سیراف با در اختیار داشتن افراد متخصص و مجرب در زمینه حمل و نقل درتهران و بنادرجنوبی ایران آماده خدمت رسانی  جهت ترخیص کالا ، انجام امور گمرکی ، ترانزیت  در سریعترین زمان ممکن و به مناطق مختلف در اکثر کشورهای جهان می باشد.
این شرکت با بهره گیری از شبکه گسترده نمایندگی های حمل بین المللی در کلیه بنادر جنوبی کشور علاوه بر ارائه خدمات حمل کانتینری ( داخلی و خارجی) بويژه در بنادر ايران خدماتی از قبیل :عقد قرارداد حمل کالا با شرکتها ، موسسات دولتی و غير دولتی برای صادرات و واردات ، حمل  و نقل هر گونه کالای مجاز در داخل و خارج کشور ، ترانزيت کالا و کلیه خدمات صادرات و واردات شامل نظارت بر عملیات تخلیه ، بارگیری و بارشماری کالا ، هماهنگی با شرکتها و موسسات ذیربط جهت بازرسی از کالا ، تسویه و ترخیص کالا در بنادر ، هماهنگی با گمرک و سازمان بنادر، و در دیگر عملیات مرتبط با حوزه  بازرگانی به نوع خود پیشتاز می باشد.
نمایندگان و ترخیص کاران این شرکت در بنادر عباس ، امام خمینی (ره) ، بوشهر ، خرمشهر ، همچنین درتهران،چین ، دبی ، سوریه و روسیه فعالیت دارند. در راستای مشتری مداری و در جهت پیشبرد فعالیتهای شرکت بازرگانی سروش سادات تجارت سیراف در خصوص نحوه ارائه خدمات به مشتریان محترم ، در کلیه سطوح شرکت متناسب با نیاز مشتریان بوده و این شرکت با همکاری با خطوط کشتیرانی اقدام به ارائه خدمات کانتینری در بخش واردات ، صادرات ، ترانزیت و ارائه خدمات بازرگانی می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت صادرات دریایی بار:

 • پیش فاکتور یا Proforma Invoice
 • لیست عدل بندی یا  Packing List
 • فرم LOA  یا فرم دادن نمایندگی به شرکت کارگزار جهت اخذ سه نسخه اصل بارنامه
 • فرم درج مشخصات گیرنده و فرستنده(جهت درج در اصل بارنامه)
 • و دیگر اسناد از قبیل کاتالوگ ، گواهی و آنالیز محصول که به نسبت نوع کانتینر متغییر است