یکی از موارد الزامی جهت واردات کالا به کشور، ثبت سفارش کالا و پیش از آن دریافت مجوز ثبت سفارش کالا از سازمان توسعه تجارت بعنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. براین اساس، دریافت پیش فاکتور از فروشنده و ثبت سفارش از مراحل و گام های اولیه واردات کالا است.
مجوز ثبت سفارش کالا سندی است که توسط سازمان توسعه تجارت ایران صادرمی گردد و روی آن شماره هشت رقمی مجوز و تاریخ مجوز ثبت سفارش همراه شماره و تاریخ پروفرما و نام شرکت متقاضی که می تواند شرکت واردکننده باشد، درج می گردد.

حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت ازمیزان و مبلغی که به موجب قانون و بودجه هر سال تعیین میگردد و به بعضی کالاهای وارده به کشور از جمله اینکه ازطریق سیستم بانکی یا خارج ازسیستم بانکی سفارش داده شده باشد، تعلق میگیرد.

هدف از ایجاد سیستم ثبت سفارش کالا، ثبت آماری و کنترل ضوابط فنی برای کالاهای وارداتی توسط دولت می باشد.

مراحل ثبت سفارش جهت  واردات کالا

 1.  ـ آگاهی از کد تعرفه کالای مورد ثبت سفارش
 2. ـ اخذ پروفرما یا فاکتور فروش از فروشنده کالا
 3. ـ اقدام به تکمیل فرم ثبت سفارش سیستمی از طریق سامانه ثبت سفارش کالا جهت تایید الکترونیکی توسط کارشناسان مربوطه.
 4. مراجعه به شرکت های بیمه معتبر و اخذ بیمه نامه باربری کالا (جهت واردات تمامی کالاها)
 5. اقدام به ثبت سفارش کالا در بانک واسط معامله به منظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار به انضمام فرم بانکی، پروفرما، بیمه نامه و اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام میشود).

نحوه تکمیل اوراق ثبت سفارش

الف: انواع روش های واردات کالا از طریق ثبت سفارش

 1. واردات کالا از محل سهمیه های ارزی مصوب جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک (پس از تخصیص ارز توسط سازمان تخصیص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق)
 2. واردات کالا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار اسنادی در بانک
 3. واردات کالا در مقابل صادرات به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری) از مبداء کلیه کشورها
 4. واردات کالا در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا به نام صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی از مبدا همان کشورها (حق واگذاری به غیر برای یک بار است)
 5.  واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی(در حال حاضر این روش ممنوع اعلام گردیده است)
 6. واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری و ابزارآلات از محل ماده قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور
 7. واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده بند ماده ۳۸
 8. واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

ب: مدارک مورد نیاز جهت ثبت سفارش کالا

 1. کارت بازرگانی فعال و معتبر
 2.  کد ثبتارش (ثبت نام در سامانه و اخذ کد کاربری)
 3. اوراق ثبت سفارش برگی تایپ و امضاء شده توسط متقاضی بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی (جهت واردات کالا در مقابل صادرات کالا و بدون انتقال ارز.( اوراق ثبت سفارش در ۳ برگ کافی است)
 4. اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس مندرجات ذیل یادداشت های فصل تعرفه مربوط در کتاب مقررات صادرات کالا و واردات کالا و سایر مصوبات و دستورالعمل های ابلاغ شده (از قبیل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد کشاورزی، انرژی اتمی و.....
 5. اصل پروفرما + کپی آن
 6. کاتالوگ یا بروشور و آنالیز برای برخی از کالاها